23 juni: Speurtocht Swift 100 Jaar

In het jaar dat Swift haar 100-jarig bestaan viert is er elke maand een activiteit die het verleden en heden verbindt.

Daarom wordt er op 23 juni 2018 er een 100-jarig jubileumspeurtocht georganiseerd, zoals vanouds door de binnenstad van Amsterdam! Dat betekent de Jordaan, de grachtengordel, de Wallen, een bruin café en meer!

De speurtocht is open voor junioren, senioren, huidige en oud-Swiftleden. Daarnaast worden enkele gastgroepen door de organisatie uitgenodigd.

Opgave:  je kunt je individueel en als groep opgeven, vóór 15 mei bij:

Lia Seijmonsbergen:   telefoon: 0628565007, email: lia.seijmonsbergen@gmail.com

Kosten€2,50 voor de speurtocht, € 12,50 voor het avondeten

Betaling contant op de dag zelf.

Hiervoor krijg je een spectaculaire speurtocht, een heerlijke avondmaaltijd en een geweldige herinnering.

Logistiek:

We verzamelen om 12.00 uur bij de Swift kantine. De speurtocht heeft een bijzondere opzet.

De eerste etappe van de speurtocht starten we gezamenlijk vanaf Swift.  Daarom is het belangrijk dat iedereen op tijd aanwezig is.

De tweede etappe vindt apart in groepen plaats, waarbij we traditionele plekjes in de binnenstad uiteraard niet links zullen laten liggen.

De derde etappe zal ’s avonds worden gehouden, waarbij we weer met zijn allen van een heerlijke maaltijd kunnen genieten en daarna een feestelijke afsluiting hebben met uitreiking van de jubileumspeurprijs.

Commissie 100 jaar Swift