Privacyreglement van ASV Swift

Privacy bij Swift

Bij Swift verzamelen we enkele persoonsgegevens. Dit doen we omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het goed laten functioneren van de vereniging. Hieronder geven we een korte uitleg over hoe we met je gegevens omgaan.

Lidmaatschap:

Om een goed overzicht te hebben van onze leden is het van belang dat we enkele persoonsgegevens verzamelen (dit zijn de gegevens die je ook op je inschrijfformulier hebt ingevuld). Dit doen we om de gevraagde gegevens aan het KNKV (de korfbalbond) te kunnen leveren, voor een overzicht van en communicatie met onze leden en donateurs, en om de contributie te kunnen heffen. De gegevens die we in dit kader verzamelen worden bewaard via Sportlink (een applicatie van het KNKV). Gegevens van oud-leden worden ook bewaard in Sportlink om een overzicht te bewaren van onze oud-leden.

Het ledenbestand kan worden ingezien door verschillende personen binnen de vereniging met als doel handelingen verbonden aan het lidmaatschap (bv. opzoeken betaalgegevens) te kunnen doen, om oud-leden op de hoogte te houden van gebeurtenissen en om de geschiedenis van de club te bewaren. De vrijwilligers hebben slechts toegang tot die gegevens die voor hen relevant zijn.

Zelf beheren van gegevens

Binnen Sportlink kun je zelf aangeven welke gegevens met de buitenwereld gedeeld worden. Je kunt aangeven in welke mate je wilt dat gegevens openbaar worden gemaakt. Als je profiel afgesloten is betekent dat dat alleen de personen voor wie dat relevant is toegang tot je gegevens hebben. Zo zal een scheidsrechter wel je foto kunnen zien omdat de scheidsrechter moet kunnen nagaan wie er in het veld staan.

Foto’s

Tijdens activiteiten van Swift (wedstrijden, trainingen en andere activiteiten) kunnen foto’s worden gemaakt. Deze foto’s kunnen op onze website of op onze sociale media geplaatst worden. We maken deze foto’s omdat het leuk kan zijn om jezelf in actie te zien, om een beeld van de huidige vereniging vast te leggen voor de toekomst en ter promotie van Swift. Mochten er foto’s worden gepubliceerd waar jij op staat en waarvan je niet wilt dat deze online blijven, kun je dat melden door te mailen naar info@swiftkorfbal.nl

Incidentele verzameling

Voor sommige activiteiten zal het nodig zijn om persoonsgegevens te verzamelen. Deze gegevens worden bewaard door de organisatie van de activiteit en worden na afloop van de activiteit vernietigd.

Gegevens delen met derden

Wij delen je persoonsgegevens alleen met het KNKV. De bond heeft de gegevens nodig voor het organiseren van de competitie. We delen je gegevens nooit zonder voorafgaande expliciete toestemming met anderen dan het KNKV.

Intrekken toestemming

De wijze waarop wij gegevens verzamelen en verwerken is zo ingericht dat wij niet meer gegevens verzamelen dan nodig is voor het goed laten functioneren van onze vereniging. Binnen Sportlink hebben alleen de personen voor de uitoefening van wier taak dat relevant is toegang tot bepaalde gegevens. Als je je toestemming niet langer wilt geven dan is het mogelijk om deze toestemming in te trekken. Dit betekent dat wij je gegevens niet langer zullen verzamelen en dat we, op jouw verzoek, je gegevens ook uit onze archieven verwijderen. Het is dan echter niet mogelijk om lid van de vereniging te zijn omdat we de gegevens die we verzamelen nodig hebben voor het goed functioneren van de vereniging. We verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor het goed functioneren van onze vereniging.