EEN GEWELDIGE CABARET AVOND

Op 24 maart jl. was het zover, de cabaretavond in het kader van het 100 jarig bestaan van onze vereniging begon om 20.30 uur!! De toegang was gratis, er was op de sociale media aandacht aan besteed, maar zouden er ook mensen komen! Om 20.00 uur ging de zaal open en druppelden de eerste leden en oud leden binnen. En het bleef maar druppelen. Het leek wel een reünie. Erg leuk dat er zoveel oud leden aanwezig waren. Om 20.30 uur hebben we nog op onze selectie gewacht, die er gelukkig ook bij was en daarna begon de avond. De rode draad was de geschiedenis van Swift. Een reporter vertelde daar van alles over aan de hand van foto’s. Tussendoor waren er diverse optredens waarvan de toeschouwers duidelijk genoten. Swifty kwam voorbij, iedereen bleek het lied van ‘het autootje’ nog te kennen, we zongen met elkaar het aspirantenlied en het clublied, zagen een solo optreden en we kregen een Spaanse les.  Ook kregen we interviews te zien met iconen uit het verleden, belangrijke mensen voor onze vereniging. Het is teveel om op te noemen, maar het was geweldig!! Rene en Desiree van Beeten hebben gezorgd voor het podium, het geluid en het licht, Ed Slierendregt heeft voor het prachtige decor gezorgd met een mooie PowerPoint presentatie en daarvoor willen we ze hartelijk bedanken. Wij danken ook alle acteurs en actrices voor hun optreden, Karel voor de begeleiding op het keyboard, zonder jullie was deze avond natuurlijk niet mogelijk.

De cabaretavond werd afgesloten met de Swift Sound Drive-in Discotheek en dat was heel gezellig! Attie draaide muziek uit de jaren 80 en daar werd lekker op gedanst tot in de late uurtjes. De cabaretavond werd georganiseerd door Frits en Hans, ze zijn daar lang mee bezig geweest, maar het was de moeite waard gezien de reacties van de toeschouwers. Dank voor jullie inzet!

In april is er een activiteit voor de jeugd en ook dat belooft iets geweldigs te worden.