12 oktober: Jaarlijkse Algemene Vergadering

Op zaterdag 12 oktober vindt de JAV plaats. Vanaf 18 uur (na de wedstrijd van Swift 1 tegen Nova, die om 16 uur start) ben je welkom in de kantine. Voor eten wordt gezorgd. Deze week zijn de financiële stukken per e-mail verstuurd. Eventuele vragen daarover kunnen, indien je onverhoopt afwezig bent, per e-mail gesteld worden aan penningmeester Nienke Legdeur, nienkelegdeur@hotmail.com.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, meld je dan uiterlijk 24 uur voor de vergadering af bij Hans van Andel, secretaris, via info@swiftkorfbal.nl.

De agenda voor de vergadering:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken mededelingen
 4. Goedkeuring van de notulen van de JAV van 29 september 2018
 5. Jaarverslag van het bestuur
 6. Jaarverslag van de penningmeester
 7. Verslag van de kascontrolecommissie
 8. Verkiezing bestuur
 9. Begroting 2019-2020
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Tot zaterdag!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur