29 september: ledenvergadering

Beste leden,

Op zaterdag 29 september 2018 om 19.30 uur vindt de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) plaats. In de ochtend en middag zijn er jeugdwedstrijden en om 15:30 uur speelt het eerste gevolgd door onze junioren om 16.50 uur en het vierde om 18.10 uur; een heerlijke korfbaldag dus! U bent van harte uitgenodigd om een maaltijd te komen nuttigen vanaf 18:00 uur. Ook ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd voor zowel de maaltijd als de JAV. Komt allen!

Hieronder vindt u de agenda. De stukken kunt u opvragen in de week voorafgaand aan de JAV bij de secretaris. Junioren en senioren leden zijn verplicht deze vergadering bij te wonen. Mocht u niet kunnen, dan dient u zich uiterlijk 24 uur van te voren schriftelijk af te melden bij de secretaris (info@swiftkorfbal.nl).

Vriendelijke groet,

Bestuur A.S.V. Swift

 

Agenda Jaarlijkse Algemene Vergadering van A.S.V. Swift op zaterdag 29 september 2018

Start: 19.30 uur

Locatie: kantine A.S.V. Swift

  1. Opening 2. Vaststellen agenda  3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Goedkeuring van de notulen van de JAV op 30 september 2017  5. Jaarverslag van het bestuur  6. Jaarverslag van de penningmeester  7. Verslag van de kascontrolecommissie

Pauze

  1. Verkiezing bestuur 9. Begroting 2017-2018 10. Rondvraag 11. Sluiting (± 22:00)