3 oktober: JAV

Op maandag 3 oktober 2022 de Jaarlijkse Algemene Vergadering plaats in onze kantine. De vergadering start om 19.30 uur.*

Ter voorbereiding vind je hier de agenda en hier de notulen van de vorige vergadering. Het financieel overzicht van de vereniging en stichting is per mail verstuurd.

 

Vriendelijke groet,

Bestuur A.S.V. Swift

*De statuten schrijven voor dat indien er niet voldoende leden bij de vergadering aanwezig zijn, de vergadering 30 minuten later dient te starten. Omdat wij verwachten dat dit het geval zal zijn is het officiële begin van de vergadering 19.00 uur. De vergadering zal echter om 19.30 uur van start gaan