De arbitragehelden van Swift

Ieder seizoen een sluitend scheidsrechters schema, een spandoek met daarop ‘Swift zoekt scheidsrechters’ op het veld, aandringen dat alle spelende Swift leden hun spelregelbewijs moeten halen, een pikante foto in de Glossy om aandacht te vragen voor arbitragezaken, het continu aankaarten van de noodzaak van Swift-bondsscheidsrechters op bestuurs- en ledenvergaderingen, overleg met het KNKV om arbitrage meer aandacht te geven binnen de club, en niet te vergeten al het last minute regelwerk door bondsscheidsrechters die op het laatste moment afzeggen. Judith van der Heijden is er maar druk mee. Ondertussen versterkt door Martine van Loon, mag het resultaat van 1,5 jaar inspanningen als arbitragecommissie er wezen.

Het is niet populair, scheidsrechter zijn. Laat staan worden. Maar, Judith heeft het voor elkaar gekregen dat er 5 scheidsrechters in opleiding zijn gegaan, om namens Swift wedstrijden te fluiten bij andere verenigingen. En dat was hard nodig, want er moeten 25 veldwedstrijden en 33 zaalwedstrijden gefloten worden. ‘Als je als club te weinig scheidsrechters levert, dan krijg je boetes en begint het 2e team met minpunten aan de competitie volgend seizoen. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Alleen Sander fluit wedstrijden namens Swift. Dat is niet genoeg. We zaten in de gevarenzone.’

Na een actieve werving heeft Judith Remmelt Boermeester, Hans van Andel, Pelle de Wit, Carlos Kramer en Leon Bartelsman bereid gevonden bondsscheidsrechter te worden. Dat houdt in dat de mannen drie wedstrijden fluiten bij andere clubs, waarbij ze begeleiding krijgen van een andere scheidsrechter namens het KNKV. De vierde wedstrijd is een examen. Alle opleidingswedstrijden zijn of reserve vierde klasse (senioren) of tweede klasse (junioren). Eenmaal bondsscheidsrechter beginnen de mannen ook in de vierde, eventueel derde klasse met fluiten. Afhankelijk van niveau en voorkeur kunnen ze na een tijdje op hoger niveau gaan fluiten. ‘Het is ontzettend fijn dat we vijf scheidsrechters hebben die straks wedstrijden namens Swift kunnen fluiten. Vele handen maken licht werk. De wedstrijden dat de mannen in opleiding zijn, tellen ook al mee voor Swift, dus dat is al een grote stap!’

De opleiding is al even onderweg en zaterdag 7 januari behaalden Hans en Pelle al hun scheidsrechters diploma. ‘De ene wedstrijd is leuker dan de andere’, zegt Pelle. ‘Ik vind het leuk als het ergens om gaat. Zo was mijn examen-wedstrijd de wedstrijd tussen OKV A1 en Roda Westzaan A1. Een echte derby. Het ging gelijk op en de hele wedstrijd was het spannend. Het is dan zaak om rustig te blijven en consequent te blijven in de beslissingen. De wedstrijd werd beslist door een strafworp voor OKV. Een overduidelijke gelukkig, dus niemand kon het met me oneens zijn.’

Hans heeft het diploma puur gehaald voor de club. ‘Ik ben blij dat het klaar is. Scheidsrechter zijn is niet iets wat ik heel graag doe. Ik doe het voor de club en ik ben trots dat we als club de organisatie hebben om het probleem dat we hadden op te lossen. Wat ik er leuk aan vond, was dat ik een keer het perspectief van de scheidsrechter had. Daardoor krijg je meer begrip voor de beslissingen die andere scheidsrechters maken. Soms.’

Remmelt heeft zijn examen nog tegoed, omdat zijn examenwedstrijd werd afgelast. Hij heeft er vertrouwen in. ‘Je wordt goed begeleid vanuit de bond. Maar ook vanuit Swift. Met name Sander heeft me veel bruikbare tips gegeven.’ Remmelt vind het leuk om te leren over alle aspecten die komen kijken bij het leiden van een wedstrijd. ‘Het is een belangrijke taak, die als je het goed doet, de spelers een goed gevoel geeft van eerlijke competitie. Waardoor het voor de spelers een goede felle wedstrijd kan zijn, waar ze voldaan over kunnen zijn op hun zaterdagmiddag.’

Leon wordt geplaagd door een blessure, maar zijn voortgang is veelbelovend. De begeleiders zijn erg tevreden. ‘Het waren ook erg leuke wedstrijden om te fluiten. Ik moet door mijn blessure even wachten op het examen. Maar ik heb er alle vertrouwen in!’

Carlos heeft al drie spannende wedstrijden achter de rug. ‘Mijn eerste wedstrijd was een junioren wedstrijd tweede klasse. Ik had veel zin in deze wedstrijd. Wat bleek? Twee ploegen die op het veld eerste klasse spelen. Ik mocht behoorlijk aan de bak. Het spel ging aardig snel en ik had zeker wat moeite om alles goed waar te nemen. Opmerkingen van de begeleider waren dat ik dichter bij het spel kan staan, want zo kun je meer zien. Daarnaast meer fluiten, als je wat denkt te zien: fluiten. Jij bepaalt.’

‘De tweede wedstrijd ging in een moordend tempo, dit konden beide ploegen niet volhouden, hoopte ik vooral. Het resulteerde in een tweede helft waarin een van de ploegen conditioneel door het ijs zakte en fysiek moest compenseren. Hierdoor moest ik veel meer optreden in de tweede helft en dit ging dusdanig ver dat een gele kaart noodzakelijk was. Na een zeer fysiek duel tussen twee dames heb ik een flinke uitbrander gegeven. Hier werd commentaar op geleverd, na een volgende vermaning nog meer commentaar met als gevolg geel voor praten.
Mijn derde wedstrijd was een senioren wedstrijd in de vierde klasse, voor mij twee bekende ploegen. Ik floot een heerlijke wedstrijd, goede beslissingen en het spel bleef zeer sportief. Mijn begeleider was dan ook uiterst tevreden.’

Het examen van Carlos staat gepland op 21 januari. Aandachtspunten? ‘De aankomende dagen wordt het goed nadenken waar stel ik mij op, om doordringen te constateren, wanneer fluit ik of geef ik verbaal aan wat ik wil, hoe ver laat ik het fysieke spel in de paalzone gaan, wat laat ik toe tijdens die achterlijke tolletjes en hoe houd ik vooral plezier om dit te doen. Ik denk dat wanneer een scheidsrechter beide ploegen plezier kan geven in hun spel dat dat het meeste plezier geeft voor de scheids zelf.’

Voor de arbitragecommissie is met dit succes hun taak niet af. Samen met Martine en Anna vanuit het bestuur heeft Judith er de afgelopen 1,5 jaar voor gezorgd dat alle scheidsrechterszaken op de rit staan en dat iedere wedstrijd waar een eigen scheidsrechter voor geleverd moet worden, wordt gefloten. ‘Daarom willen we graag dat elk spelend lid zijn of haar spelregelbewijs haalt op Korfbalmasterz.nl. We hebben hier al best veel moeite voor gedaan, maar jammergenoeg zijn er nog maar erg weinig mensen die dat hebben gedaan.’ Niet alleen de bond vindt het belangrijk dat iedereen het spelregelbewijs haalt, maar Swift zelf ook. ‘Fluit je een wedstrijd, dan is het fijn als je je zeker kan voelen van beslissingen. Het fluiten wordt zo gemakkelijker en leuker. Bovendien willen we als Swift kwaliteit leveren, ook op arbitragegebied. De bond wil het behalen van een spelregelbewijs zelfs verplicht stellen voor alle spelende leden. Per wanneer, wat de sancties zijn en hoe er wordt gehandhaafd weet ik nog niet.’

Ook is de arbitragecommissie nog steeds op zoek naar nieuwe bondsscheidsrechters. Judith: ‘Zoals ik al zei maken vele handen licht werk. Ik ben erg blij dat Hans, Remmelt, Leon, Carlos en Pelle de club nu uit de brand helpen. Maar ik hoop vooral dat anderen geïnspireerd raken en zich bij mij aanmelden voor de scheidsrechters opleiding. Dan kunnen we de wedstrijden verdelen over meerdere scheidsrechters en belasten we niet alleen dit groepje.’ Of ze daarvoor nog eens uit de kleren gaat? ‘Misschien is dat meer iets voor de kersverse bondsscheidsrechters…’

Hieronder: Drie van de vijf nieuwe bondsscheidsrechters van Swift: Pelle, Remmelt en Hans