Kerstoverpeinzingen van de voorzitter

Het jaar 2016 is bijna voorbij. Het is bij uitstek altijd een moment om de balans op te maken en terug te kijken naar afgelopen jaar, maar vooral ook plannen te maken voor volgend jaar.

Als we voor Swift de balans opmaken ben ik van mening dat we (bestuurlijk) op koers liggen, nieuwe dingen aan het doen zijn en met elkaar bouwen aan een gezonde verenging. Is het dan allemaal goed? Nee, zeker niet. Er is nog genoeg te doen. Er wordt door de diverse commissies hard gewerkt om de lopende zaken op orde te houden. De samenwerking wordt meer en meer geïntensiveerd en levert transparantie en inzicht op.
Op het persoonlijk vlak blikken we natuurlijk ook terug. We hebben dierbaren verloren, mensen in onze omgeving die ziek zijn geworden of het moeilijk hebben. Laten we als vereniging ook daar oog en oor voor blijven houden. Dat is wat de Swift uniek maakt, de verbintenis en sociale omgang.
Sportief? Tja, ik zou zeggen op koers, zowel prestatief als sportief gaan we verder met bouwen aan een gezonde vereniging. We moeten daarbij de prestatie ambiëren maar het sociale niet vergeten. We zijn steeds meer in staat om kundige trainers en coaches op de ploegen hebben. Ik ben ervan overtuigd dat als we elkaar in de kracht kunnen zetten dat Swift sportief zal groeien.

Ook de overige commissies zijn bemenst en dat is niet iedere vereniging gegeven. Deze commissies zijn hard aan de slag om alle kwesties naast het korfbal te organiseren.

Laten we de komende dagen gebruiken, naast het lopen van het Light festival J, om met familie, dierbaren en vrienden, het Kerstfeest te vieren, het jaar 2016 uit te zwaaien en toe te leven naar een nieuw jaar voor Swift vol met uitdagingen en kansen. Ik wens namens het bestuur iedereen fijne feestdagen. Laten we hopen dat 2017 dat brengt wat we ervan verwachten.
Tot op de nieuwjaarsreceptie 1 januari.

Namens het bestuur,
Sander