Nieuwe gedragscode Swift

Een veilig sportklimaat is een belangrijke voorwaarde om lekker te kunnen korfballen. Daarom is het creëren van een veilig sportklimaat ook een belangrijk doel van onze vereniging. We hebben daarom al enige tijd een vertrouwenspersoon waar je kunt aankloppen met zorgen. Dit is Liesbeth Huijbers en zij is bereikbaar via vertrouwenspersoonswift@gmail.com. Om nog een stap verder te gaan hebben we een gedragscode opgesteld. We verwachten dat iedereen zich aan deze code houdt. Voor vrijwilligers die met kinderen werken wordt het verplicht de gedragscode te ondertekenen. Daarnaast zullen we vanaf volgend seizoen ook vragen om een verklaring omtrent gedrag (VOG). De gedragscode en de bijbehorende verklaring zijn hier op de website te vinden.