Update nieuw clubhuis

Save the date: Zaterdag 18 maart vanaf 20:00 uur ‘The Last Dance’; afscheid oude gebouw voor jong en oud.

De start van het nieuwe clubhuis is nu toch echt in zicht.

DE BOUW

De werkgroep bouwbegeleiding heeft een aannemer gekozen, na een zorgvuldig traject van onderzoek en selectie. Hiernaast is ook de selectie van bouwers en leveranciers opgestart. Ook zijn werkgroepen actief bezig met het plan voor de nieuwe bar, keuken en terras. Er wordt gewerkt aan een plan voor de overbrugging als kantine en kleedkamers niet beschikbaar zijn tijdens sloop en bouw nieuwe clubhuis.

‘THE LAST DANCE’ AFSCHEIDSFEEST PST & SWIFT 18 MAART AVOND

Op 18 maart nemen we samen met jong en oud afscheid van ons oude gebouw. Save the date voor het feest wat plaats zal vinden vanaf 20:00 uur.

VRIJWILLIGERS CLUBHUIS OPRUIMEN & SLOPEN

Wij zijn actief op zoek naar vrijwilligers voor de maanden maart & april bij het slopen en opruimen van het oude clubhuis.  Slopen en opruimen staan gepland in het weekend van 25/26 maart en 1/2 april. De sloop van het oude gebouw staat vooralsnog gepland begin april. Het geraamte van het gebouw blijft staan en zal worden hergebruikt voor het nieuwe clubhuis. Graag zien we onze leden actief betrokken bij het opruimen & slopen van het clubhuis. Een inschrijflijst hiervoor zal in februari worden rondgestuurd onder PST & Swift leden.

BUDGET

In deze tijd van inflatie is alles snel veel duurder geworden. We zijn daarom bezig met inventarisatie van alle mogelijke subsidies voor de verbouwing, maar duidelijk is dat we ook jullie financiele hulp nodig hebben. De komende weken zullen we jullie vragen een vrijwillige financiele bijdrage te doen voor de realisatie van jullie nieuwe clubhuis, want we komen nog circa 60.000 euro tekort! Daarnaast zullen we ook zeker sponsors nodig hebben om onze plannen volledig mogelijk te maken. Mocht je nog andere creatieve ideeën hebben, dan horen we graag van je.

Samenwerking in het nieuwe clubhuis en nieuwe huurovereenkomst met Woest Zuid zijn ook in volle gang, zodat straks optimaal gebruik gemaakt zal worden van ons nieuwe clubhuis.

Deze nieuwsbrief is samengesteld door het nieuwe communicatie team voor het Clubhuis samen met het bestuur van PST & Swift.Email adressen: clubhuis@tennisclubpst.nl & info@swiftkorfbal.nl