Wil jij ook een mooie Swift hoodie?

Wie echt deel uitmaakt van de “Swiftfamilie” heeft natuurlijk een Swifthoodie!
Voor senioren kost deze hoodie € 20,-.
Maak dit bedrag over aan Swift: NL 62 INGB 0004967535 o.v.v. hoodie, je maat en je naam.
Afhankelijk van de voorraad krijg je de hoodie dan zo snel mogelijk.
Onze jeugdleden krijgen deze hoodie in bruikleen. Heb je nog geen hoodie, stuur dan een mailtje aan
Marsha_Riga@hotmail.com met je maat, dan krijg je de hoodie op woensdag of zaterdag.